Produkty

Network Management System (NMS)

Rádiové systémy společnosti SAF Tehnika jsou vybaveny integrovaným základním managementem (Element Management System, EMS), který obsahuje webový a telnet server, překladač pro práci s příkazovou řádkou a SNMP-agenta. S použitím tohoto integrovaného systému mohou být zařízení společnosti SAF snadno a uživatelsky přívětivým způsobem konfigurována a monitorována jak lokálně, tak i vzdáleně.

Systém EMS zajišťuje řízení jednotky SAF, zjišťuje její stav, kontroluje změny topologie sítě, plní funkce SNMP trap Manageru, posílá dotazy přímo jednotce SAF, přijímá její odpovědi a ukládá nashromážděná data v databázi.

Vyšší úroveň funkcionality nabízí systém Network Management System (NMS), založený na protokolech SNMP a TCP/IP.

Systém NMS společnosti SAF poskytuje následující funkce:

 • konfigurace a správa síťových prvků SAF - vnitřních a vnějších jednotek

 • aktuální stav sítě

 • aktualizace informací o MAC-adresách (posun, přidání, změna) v reálném čase

 • on-line notifikace událostí a chybových stavů (logovací soubor s možností přizpůsobení)

 • jednoduché grafické uživatelské rozhraní (GUI)


Základní vlastnosti systému SAF NMS

 • mapuje síť, detekuje a zobrazuje síťovou topologii v uživatelsky přívětivé grafické podobě; každý symbol na mapě představuje konkrétní jednotku; změny barev indikují chybové stavy, jež jsou tříděny podle závažnosti

 • sbírá informace o jakémkoliv síťovém prvku SAF v rámci sítě a vytváří záznam alarmů a událostí

 • kontroluje vzájemné vztahy shromážděných údajů (korelace) a rychle vyhodnotí zdroj nesrovnalostí

 • udržuje relační databází, z níž mohou být data exportována pro analýzy historie

 • umožňuje přístup k nastavitelným reportům, generovaným na základě statistických informací získaných během uživatelem stanoveného časového úseku

 • poskytuje možnost archivace starších událostí; uživatel může nastavit čas a frekvenci archivace a stanovit také dobu platnosti událostí (exspiraci)

 • nabízí uživatelsky přívětivé grafické rozhraní pro správu zařízení SAF

Systém SAF NMS periodicky dotazuje síťové prvky a sbírá následující údaje, týkající se aktuálního stavu rádiových spojů:

 • stav jednotky (například zapnuto, vypnuto nebo hraniční)

 • změny konfigurace jednotky

 • parametry zařízení (např. úroveň signálu Rx, teplotu IDU nebo ODU atd.)

Prahové hodnoty parametrů síťových prvků je možné nastavit (například teplotu IDU, úroveň Rx, teplotu ODU). Systém SAF NMS generuje alarmy a upozorňuje v případě dosažení kritické úrovně jednoho nebo více parametrů.

Systém SAF NMS zahrnuje následující povinné komponenty:

 • Databázový server (standardně MySQL) - databáze ukládá informace o konfiguraci zařízení SAF, alarmech, událostech, aktuálním stavu sítě, topologie sítě, uživatelích a dalších shromážděných hodnotách

 • SAF Management server - přímo spravuje zařízení SAF, provádí stavové dotazy, kontroluje změny topologie sítě, plní funkce SNMP trap Manageru

Kromě toho mohou být funkce systému SAF NMS rozšířeny následujícími volitelnými komponentami:

 • webový server (standardně Apache) - poskytuje vzdálený přístup k databázovému serveru pomocí webového prohlížeče (např. MS Internet Explorer)

 • vzdálená konzola(y) systému SAF NMS - slouží pro klientský přístup k databázovému serveru a správu jakéhokoliv zařízení SAF (software je součástí balíku NMS)

 • webový prohlížeč - poskytuje přístup k mapě sítě a informaci o aktuálním stavu systému (pouze pro čtení)

Doporučená minimální konfigurace serveru systému SAF NMS a databázového serveru je následující:

 • PC Pentium III nebo vyšší

 • 256 MB RAM

 • síťová karta (doporučeno 100 Mb/s)

 • 1 GB volného místa na pevném disku

 • barevný monitor, min. rozlišení 1024 x 768

 • zvuková karta (pro zvukové alarmy)

 • operační systéme Windows XP nebo Windows 2000

Kontaktujte nás